Jste zde

Dobrobazar 2007

 

V neděli 24. června se na čestlické farní zahradě uskutečnil již 2. ročník Dobročinného bazaru. Jeho výtěžek je opět určen na pomoc starým lidem – tentokrát zamíří do DD v Albrechticích nad Orlicí a do ÚSS Milíčeves.
Osloveno bylo opět 10 zařízení pro seniory, vítězný projekt, původně jen jeden, byl vybrán v polovině května. Jen ve stručnosti – DD v Albrechticích má kapacitu 57 lůžek (opět jsme volili spíše menší zařízení) a poskytuje péči seniorům vysokého věku těžce nebo úplně závislým na pomoci jiné osoby a seniorům postiženým Alzheimerovou chorobou. Dle našeho doporučení zpracovalo zařízení projekt s rozpočtem na zhruba 20 tis. Kč (orientovali jsme se podle toho, kolik peněz se nám podařilo vybrat loni), ale díky štědrosti návštěvníků a letos už také sponzorů se nám podařilo vybrat částkou téměř dvojnásobnou! Díky tomu budeme moci zaslat prostředky také žadateli, jehož projekt skončil druhý, tj. do Ústavu sociálních služeb v Milíčevsi (kapacita 70 lůžek).
V Albrechticích použijí poskytnuté prostředky na nákup pomůcek pro dotykovou terapii a na polohovací perličkové pomůcky pro imobilní pacienty, v Milíčevsi na pořízení stabilních altánků a nátěrů + brusných kotoučů na opravu laviček. Oba vybrané projekty naleznete Projekt Albrechtice, Projekt Miličeves.
Věcí do bazaru se letos sešlo opět spousta a tak jsme byli opravdu rádi, že počasí nakonec vyšlo, i když v sobotu to několikrát, během příprav, vypadalo velmi zle. Déšť by spoustu lidí určitě odradil. Ale dopadlo to dobře a zbytků máme na příští rok jen málo.
Bazar byl tradičně zahájen ihned po skončení nedělní bohoslužby ve farním kostele sv. Prokopa, tedy v 9.30, a čilý ruch nastal jak u stolků s veteší, tak v občerstvení, které bylo letos vylepšeno o posezení.
V letošní aukci, zahájené opět úderem poledne, se sice dražilo jen 5 předmětů (oproti loňským osmi), ale zato se vydražily dráže. Jako první se dražila kniha dějepisce a národopisce Čeňka Zíbrta „Veselé chvíle v životě lidu českého“. Knihu laskavě poskytlo do dražby jako sponzorský dar nakladatelství Vyšehrad. Byl o ni takový zájem, že přestože v knihkupectvích je k mání za 498 Kč (což přítomní věděli), my jsme ji vydražili za 700 Kč (vyvolávací cena 200 Kč). Jsme rádi, že řada příchozích chápe, že cílem Dobrobazaru je vybrat co nejvíce prostředků a nechodí sem, jen aby ušetřili :-). Druhým draženým předmětem byla kolekce šesti svazků „Dějiny Evropy“, opět sponzorský dar nakladatelství Vyšehrad – běžná prodejní cena 2.528 Kč, u nás vydražena za rekordních 1.800 Kč (vyvolávací cena 400 Kč). Jako třetí přišel na řadu etno-stojan na CD – z vyvolávací ceny 500 Kč jsme se dostali až na 1.150 Kč. Následoval ručně háčkovaný ubrus, zhruba polovina 20. století, kulatý o průměru 180 cm. Vyvolávací cena byla 450 Kč, ubrus se nakonec prodal za 800 Kč. A jako poslední se dražil obraz „Šeříky“ – tempera na kartonu, Vojtěch Šedivý, 60. léta 20. století – vyvolávací cena 200 Kč, obraz se nakonec vydražil za téměř čtyřnásobek vyvolávací ceny (700 Kč).
Program pro děti byl opět pestrý, z loňska zůstala např. úspěšná „čestlická rallye“ a soutěž v malování. Letos děti vyhrávaly kromě bonbónů také domácí, ručně malované perníkové symbolické kostelíky.
Inovací letošního Bazaru bylo trojí slosování tomboly – kdo u vchodu zaplatil doporučené vstupné (20 Kč), dostal kromě razítka také lístek, který měl naději vyhrát ve třech slosovacích kolech (lístky do tomboly si návštěvníci mohli ještě také přikupovat). Losovalo se třikrát, jak už bylo řečeno, v 11.00, ve 13.00 a v 15.00. Za to, že tombola mohla proběhnout, děkujeme dalším sponzorům, kteří se do letošního Dobrobazaru zapojili – Creperie u Slepiček, Průhonice poskytla poukazy konzumaci a vstupenky na muzikál Angelika, studio Mat, Karlovo nám., Praha poskytlo poukazy na vstupenky na film do kina Mat dle vlastní volby a nakladatelství Rebo, Čestlice řadu knih.
Dalšími sponzory akce byli P. MUDr. Miroslav Malý, který na vlastní náklady pořídil 50l sud výborné malinové limonády, která dělala hlavně dětem parádní „fousy“, a firma Spinet, Čestlice, která sponzorovala 30l sud piva. Řeznictví Horáček, Průhonice, nám slíbený dar bohužel neposkytlo…
627 Kč jsme ušetřili také tím, že OSA (Ochranný svaz autorský) nás osvobodil od placení autorské odměny za hudební produkci (laicky řečeno, nemuseli jsme platit autorské poplatky za to, že uskupení MYSFARY a hosté nám celý den pěkně hráli a zpívali, ať už skladby svoje či jiných umělců).
Po posledním slosování tomboly jsme začali pomalu likvidovat, co zbylo, a asi za dvě hodiny už by nikdo nepoznal, jak bylo celý den na farní zahradě rušno. Děkujeme všem, kdo 2. ročník Dobrobazaru opět podpořili, ať už poskytnutím darů, zapojením se do organizace, pomocí s přípravami či likvidací nebo nákupem.
A teď už napjatě očekávaná statistika:
Počet návštěvníků:
98 dospělých + cca 30 dětí
Vybraná částka
35.932
Z toho dražba
4.150
Momentálně jednáme s oběma příjemci finančního daru – DD Albrechtice jsme požádali o upravení projektu tak, aby spotřebovaná částka byla místo rozpočtovaných 19.786 Kč zhruba 26.000 Kč, DD Milíčeves aby podrobně zpracovali rozpočet na pořízení altánů a věcí potřebných k renovaci laviček na částku zhruba 10.000 Kč.
Čtenáře budeme informovat o čerpání prostředků a také o tom, zda si zástupci obou domovů přijedou i letos osobně převzít symbolický šek. Po loňské zkušenosti s návštěvou představitelů i obyvatel DD U Panských, Havlíčkův Brod doufáme, že tomu tak bude, protože to byla zkušenost opravdu milá.
 
1. místo:
Tereza Langová, 7 let, Kolovraty
 
2. místo:
Julie Provazníková, 3,5 roku, Praha 10
 
3. místo:
Dominik Šubrt, 8 let, Čestlice
Sepsala: Kateřina Pisková

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer