Přijďte adorovat u hrobu Ježíše Krista

Kostel sv Prokopa v Čestlicich je otevřený v sobotu 11.4. pro individuální modlitbu do 19.00.

 

Velký pátek

Záznam z bohoslužby v Čestlicích

Zelený čtvrtek v Čestlicích

Záznam z bohoslužby na Zelený čtvrtek v Čestlicích

Velikonoční svátky

Sestry a bratři,

vzhledem k epidemii nebudou bohoslužby v obvyklém pořadí. Pokusíme se ponechat kostel sv. Prokopa v Čestlicích otevřený k modlitbě jednotlivců.

 

Velký pátek 10.4. 2020 od 9:00 do 19:00 hodin bude kostel otevřen s možnosti klanění se kříži a osobní modlitbě.

Bílá sobota 11.4. 2020 od 9:00 do 19:00 hodin bude kostel s možnosti adorace u Božího hrobu a osobní modlitbě.

Květná neděle

Sestry a bratři,

z důvodu epidemie, proběhne dne 5.4. nedělní mše svatá pouze v malém kruhu (kněz a ministranti). Pokusíme se vám na těchto stránkách zajistit živý přenos z bohoslužby v kostele.

Vchod kostela bude otevřen k individuální modlitbě.

Přijďte si pro posvěcené ratolesti a Katolický týdeník. 

Pozdrav otce Mirka farníkům

Informace o sbírce pro charitu

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

více informací na webu Arcibiskupství pražského

Nedělní mše sv. nebudou

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným 13. 3. Vládou České republiky, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se až do odvolání ruší pravidelné nedělní bohoslužby v Čestlicích i Průhonicích.

Pobožnost křížové cesty v postní době

Každý pátek od 18:00 bude v kostele sv. Prokopa pobožnost křížové cesty.

Pouze individuálně.

Stránky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer