Jste zde

Pouť důvěry v čestlické farnosti - Setkání Taize 28. 12. 2014 - 2. 1. 2015

 

 Pouť důvěry na zemi v čestlické farnosti  28.12.2014 - 2.1.2015

 

Po návštěvě dobrovolnic z centra příprav mezinárodního setkání i na základě promluvy bratra Ulricha v kostele v Čestlicích a Průhonicích, jeden ze 100 bratří, žijících přímo v Taizé, se i naše farnost rozhodla aktivně připojit k "Pouti důvěry na zemi v Praze" vyhlášené komunitou z Taizé.

Zvláště díky štědrosti pana ředitele Vepřeka ze soukromé základní školy Parentes v Dobřejovicích a dále díky vlastníkovi bývalé soukromé mateřské školky v Průhonicích, jsme mohli nabídnout ubytování pro 94 účastníků evropského setkání.

Již v sobotu 27.prosince večer na faru přicestovali dva dobrovolníci / Johan z Amsterdamu a studentka medicíny Anja z Hamburgu/, kteří dostali na starost hromadné ubytování. Oba tito mladí lidé hovořili několika jazyky a pomáhali s celkovou organizací modliteb a setkávání v naší farnosti.

V pondělí 29. prosince ráno byla připravena přijímací místnost s pohoštěním v prvním patře farní budovy. Během celého dne byli poutníci po registraci rozdělování do hostitelských rodin i na hromadná ubytování. Základní škola v Dobřejovicích /35 poutníků z Německa,Chorvatska,Polska, Ukrajiny a Holandska/, soukromá mateřská školka v Průhonicích /23 poutníků ze Španělska, Chorvatska a Ukrajiny/ a 23 poutníků v hostitelských rodinách - Španělé,Němci, Rakušané a Poláci. S početnou polskou skupinou do naší farnosti zavítali také 2 kněží / jeden přespával s ostatními ve škole a druhý přijal ubytování s několika lidmi přímo na faře/.

Až do pozdních nočních hodin jsme očekávali zbylých 13 poutníků, které k nám z pražského centrálního pražského příjmu vyslali, ale tito vůbec nedojeli.

Nakonec jsme tedy ve farnosti hostili 81 mladých lidí ze zmiňovaných zemí.

V úterý 30.prosince 2014 v 8.30 se zaplnil kostel sv.Prokopa v Čestlicích do posledního místečka a zpěvem písně "Každý den " /"El Senyor"/ byla zahájena společná modlitba, následoval žalm, čtení, zpěv, chvíle tiché modlitby, přímluvy, "Otče náš" a znovu písně. Pak přihlášení animátoři pozvali k sobě skupinky lidí různých národností a usadili se s nimi v kostele nebo v jednotlivých místnostech fary a živě diskutovali nad tématem "Sdílet s těmi, kdo nás obklopují, chuť do života". Ve většině skupinek byla hlavním komunikačním jazykem angličtina. Před polednem odcestovali poutníci do Prahy na modlitby, k účasti na workshopech a na hlavní společnou večerní modlitbu. V pozdních hodinách se vraceli na nocleh.

Ve středu 31.prosince byla ranní modlitba v našem kostele zahájena opět v 8.30 tentokrát zpěvem písně "Cantarei ao Senhor" i s hudebním doprovodem. V různých jazycích se četli úryvky z žalmu 36, čtení i přímluvy a kostelem se nesl zpěv meditativních písní z Taizé. Následovalo opět setkání ve skupinkách nad daným tématem a před polednem odjezd do Prahy. Ve farnosti jsme se domluvili na přípravě silvestrovského nočního pohoštění. Z kapacitních důvodů byly do zadní části kostela dány stoly s tácy naplněnými donesenými dobrotami různého druhu a velká várnice s horkým čajem. Ve 23.00 byla v kostele zahájena noční modlitba za mír. Zpívali se písně "Laudate Dominum" a "Staňte se solí země", žalmy, v jazycích jednotlivých přítomných národů zaznělo čtení /Mt 25,31.34-40/ i přímluvy. O půlnoci jsme zvonili na kostelní zvony a pak se připíjelo horkým čajem a konzumovali se připravené dobroty. Španělé před kostelem všechny /včetně kněze / rozpohybovali v kruhovém společném tanci. Další zábavy se chopil profesionální animátor Max z Rakouska.  Veselí vydrželo až do druhé hodiny ranní.

Ve čtvrtek 1.ledna 2015 jsme se shromáždili ke mši sv. v 10.00 v kostele sv.Prokopa. U oltáře též koncelebrovali dva polští kněží. Jedno ze čtení zaznělo v polštině, liturgie byla doprovázena zpěvy z Taizé a promluva byla překládána do angličtiny.

Po skončení Bohoslužby byli poutníci zváni na oběd do jednotlivých rodin. Téměř všichni nakonec zasedli k obědu v domovech, pouze Španělé a Ukrajinci ubytovaní ve školce v Průhonicích si chystali mezinárodní novoroční menu z námi nakoupených potravin. Odpoledne všichni odjeli do Prahy na večerní velké společné modlitby. Vraceli se unaveni v pozdních nočních hodinách.

V pátek 2.ledna 2015 začala poslední společná modlitba v našem kostele po půl deváté zpěvem písně "Staňte se solí země " , všichni poutníci již s sebou měli svá zavazadla. Bohoslužba měla stejnou strukturu jako v předchozích dnech. Závěrem náš hlavní koordinátor Luděk všem děkoval, že k nám přijeli, respektovali daný program a byli pro nás velkým obohacením - solí, kterou jsme měli možnost ochutnat a zjistit jak je dobrá. Velkou radostí je pro nás, že představený komunity Taizé  bratr Alois ohlásil na příští rok jako město poutě španělskou Valencii a "naši" Španělé do Čestlic připutovali právě z tohoto města. 

Fotogalerie zde.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer